Elektrownia fotowoltaiczna

Elektrownia słoneczna sieciowa, czyli elektrownia fotowoltaiczna, to obiekt, który wykorzystuje technologię fotowoltaiczną (PV) do wytwarzania energii elektrycznej dla sieci. Elektrownie fotowoltaiczne to zazwyczaj wielkoskalowe instalacje, które dostarczają energię odnawialną do przedsiębiorstw użyteczności publicznej i innych podmiotów.

Elektrownie fotowoltaiczne mogą być montowane na ziemi lub na dachu. Naziemne elektrownie fotowoltaiczne są zwykle zlokalizowane w odległych obszarach, gdzie dostępna jest wystarczająca ilość terenu pod instalację. Elektrownie fotowoltaiczne montowane na dachach są zwykle zlokalizowane na dachach budynków komercyjnych i przemysłowych.

Elektrownie fotowoltaiczne zazwyczaj wykorzystują krystaliczne krzemowe ogniwa słoneczne do przekształcania światła słonecznego w energię elektryczną. Inne rodzaje ogniw PV, takie jak krzemowe ogniwa amorficzne i tlenki metali, mogą być również wykorzystywane do produkcji energii elektrycznej.

Oprócz konwersji światła słonecznego na energię elektryczną, elektrownie fotowoltaiczne mogą również wykorzystywać ciepło słoneczne do ogrzewania i chłodzenia. W niektórych przypadkach ciepło słoneczne jest wykorzystywane do ogrzewania wody, a następnie para wodna jest używana do napędzania generatora elektrycznego.

W elektrowniach słonecznych wykorzystuje się baterie, które magazynują energię elektryczną produkowaną przez ogniwa PV, aby zapewnić ciągłość dostaw energii nawet wtedy, gdy jest pochmurno lub ciemno. W niektórych instalacjach stosuje się akumulatory chemiczne do magazynowania energii elektrycznej. Inne metody magazynowania energii, takie jak pompy ciepła i kogeneracja, mogą być również wykorzystywane do zwiększenia efektywności energetycznej instalacji. Magazyn energii elektrycznej jest szczególnie ważny dla elektrowni fotowoltaicznych, ponieważ słońce świeci tylko w ciągu dnia.