Obróbka metali

Obróbka metali zazwyczaj wykonywana jest w zakładach przemysłowych. Obróbką nazywamy zestaw procesów, podczas których dochodzi do zmiany kształtu danego materiału. Wyróżnia się trzy podstawowe rodzaje obróbki: skrawaniem, plastyczną i cieplną.

  • Obróbka skrawaniem. Polega na kształtowaniu danego elementu poprzez usuwanie części materiału. Dzięki zastosowaniu tej metody możliwe jest uzyskanie pożądanego kształtu wielu materiałów i wykonanie nawet bardzo małych elementów. Ta obróbka metali dzieli się na trzy etapy: toczenie, frezowanie i szlifowanie. Toczenie jest pierwszym etapem, podczas którego nadaje się kształt – co wykonuje się przy użyciu noża tokarki. Następnie przechodzi się do frezowania, gdzie wykorzystywana jest frezerka, a na samym końcu wykonuje się szlifowanie – czyli ścieranie materiału i nadawanie mu gładkości.
  • Obróbka plastyczna. Podczas obróbki plastycznej dochodzi do ukształtowania materiału nie tylko pod względem wyglądu zewnętrznego, ale także i struktury. Tego typu obróbka metali obejmuje m.in. takie etapy, jak: kucie i tłoczenie. Podczas obróbki plastycznej wykorzystuje się także ciągnienie – polegające na wydłużeniu materiału i zmniejszaniu jego średnicy, a także gięcie – podczas którego wymiary poprzeczne nie ulegają zmianie.
  • Obróbka cieplna. Często stosowaną metodą jest także obróbka cieplna, wykorzystuje ona zmiany temperatury, przez co może ingerować w zmiany struktury stopów. W ten sposób dochodzi do modyfikowania właściwości chemicznych metali. Obróbkę cieplną wykonuje się najczęściej w przypadku stali, ponieważ jest to metal bardzo podatny na modyfikacje termiczne.