Prota

Prota jest innowacyjnym oprogramowaniem BIM dedykowanym do projektowania konstrukcji stalowych i żelbetowych, złożonym z czterech modułów. Program Prota pozwala na szybką analizę i precyzyjne tworzenie konstrukcji budowlanych, automatyczne tworzenie szkiców i projektów, umożliwia tworzenie połączeń i fragmentów stalowych, a także zarządzenie i upowszechnianie swoich projektów. Oprogramowanie to posiada przydatne funkcje w dużym stopniu optymalizujące pracę, przez co doceniło go już wielu inżynierów konstrukcji stalowych i żelbetowych na całym świecie.

www: https://www.protabim.pl/