Skuteczna pomoc w badaniach medycznych, czyli analizy statystyczne

W dziedzinach związanych ze zdrowiem i leczeniem analiza statystyczna w badaniach medycznych odgrywa bardzo wielką rolę. Dlaczego? Ponieważ z jednej strony pozwala spojrzeć na problematykę badań ze znacznie szerszej perspektywy. Z drugiej natomiast w jasny i klarowny sposób wskazuje niedociągnięcia, które należy obowiązkowo poprawić.

Wykaz błędów

W dużej mierze to właśnie analizy statystyczne pozwalają wyłapać błędy dotyczące samych badań i ich wyników. Zwracają uwagę na problematyczne kwestie dotyczące np. nieskuteczności jakiegoś leku, witaminy czy suplementu diety stosowanych na szeroką skalę. Poddane badaniom eksperymenty medyczne, kuracje eksperymentalne czy wszelkiego rodzaju nowoczesne terapie lecznicze można o wiele dokładniej opisać właśnie poprzez prawidłową analizę i związane z nią wyciąganie wniosków z wyników badań. O ile same wyniki są niezwykle ważne i znaczące dla rozwoju medycyny, o tyle nie znaczą kompletnie nic, jeśli nie zostaną odpowiednio przedstawione w formie profesjonalnej analizy.

Kto korzysta?

Głównym odbiorcom usług analitycznych w medycynie są placówki zdrowotne, szpitale, kliniki, przychodnie, firmy farmaceutyczne, ale również naukowcy i ośrodki naukowe zajmujące się np. tworzeniem leków. Analizy statystyczne wykorzystywane są wśród personelu medycznego do polepszania formy opieki nad chorymi. Korzystają z nich lekarze i pielęgniarki przy planowaniu ścieżki leczenia, bo dzięki opieraniu się na statystyce mogą najlepiej dostosować lek do choroby i zminimalizować ryzyko wystąpienia powikłań.