Zastosowanie skanerów 3D w przemyśle

W przypadku obiektów przemysłowych bardzo często mamy do czynienia ze skomplikowaną obudową na którą składają się: instalacje, różnego rodzaju systemy, urządzenia, konstrukcje stalowe i inne elementy. Bardzo często okazuje się, że nie posiadamy rzetelnej dokumentacji, która informowałaby o przestrzennym i rzeczywistym przebiegu instalacji czy konstrukcjach stalowych. Aktualizowane są najczęściej systemy, ponieważ to od ich funkcjonowania i prowadzenia zależy w dużej mierze prosperowanie i rozmieszczenie obiektu, natomiast pozostałe elementy są pomijane.

W praktyce sukcesywnie odchodzi się już od skanowania metodami tradycyjnymi, ponieważ są one bardzo czasochłonne, a przy tym – nieefektywne. Najszybszą i najczęściej wykorzystywaną metodą inwentaryzacji jest obecnie metoda skanowania laserowego, która pozwala też na uzyskanie najbardziej dokładnych wyników. Zastosowanie skanerów 3D w przemyśle staje się też coraz bardziej powszechne dzięki możliwości stworzenia rzeczywistego modelu 3D w technologii, który pozwala na holistyczne zarządzanie projektem i jego swobodne przekształcanie.

BIM czyli modelowanie informacji o budynku oparte na jego cyfrowym zapisie umożliwia również pracę nad projektem z udziałem całego zespołu projektowego w czasie rzeczywistym. Ogromną zaletą tego podejścia jest również możliwość tworzenia bieżącej dokumentacji odnośnie realizacji, która może być swobodnie wykorzystywana przez ekspertów z rozmaitych dziedzin, którzy są zaangażowani w realizację. Szeroko pojęty przemysł czerpie bardzo wiele możliwości z zastosowania skanerów 3D https://vpi-polska.pl/ – przeprowadzenie modernizacji, przekształceń, ulepszeń, czy też instalacja nowych systemów – wszystko to przebiega znacznie sprawniej i szybciej, kiedy do projektowania wykorzystywać będziemy miarodajny i profesjonalnie sporządzony projekt cyfrowego zapisu informacji o obiekcie przemysłowym. Wirtualna rzeczywistość i cyfrowe dane odnośnie interesującego nas elementu dają pełne spektrum możliwości na stworzenie spójnego i funkcjonalnego rozwiązania jeszcze przed przystąpieniem do realizacji właściwej. Takie podejście bardzo często pozwala na optymalizację kosztów, a także wpływa pozytywnie na termin realizacji.